Bettadanta Manasu

ಬೆಟ್ಟದಂಥ ಮನಸು ಕರಗಿತು
ಬೆಂಕಿಯಂತ ಕಣ್ಣು ನೆನೆಯಿತು
ಕಲ್ಲಿನಂಥ ದೇಹ ಕುಗ್ಗಿತೋ
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತೋ
ಕಂದನೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯೋರು ಇಲ್ಲ
ಕಂದನೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯೋರು ಇಲ್ಲ
ದುಃಖಿಸಿ ಅಳಲು ಮಡಿಲೊಂದು ಇಲ್ಲ
ಆ... ಆ... ಆ... ಆ... ಆ...
ಬೆಟ್ಟಪ್ಪಾ... ಬೆಟ್ಟಪ್ಪಾ...Credits
Writer(s): S. Narayan
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link