Malamaal

ਨਕਸੇ ਦੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵਡਲੇ ਦੇ
ਮਾਥੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲ ਸਿਰਫ ਬਦਾਲ ਦੇ
ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਯਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਵਡਲੇ ਦੇ

ਹੋ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦ ਲਾਈਨਰ ਤੇਰਾ
ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਝੁਮਕੇ
ਸਾਥ ਲੱਖ ਦਾ ਲੇਹੰਗਾ ਤੇਰਾ
ਅੱਠ ਲੱਖ ਡੀ ਠੁਮਕੇ

ਹੋ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦ ਲਾਈਨਰ ਤੇਰਾ
ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਝੁਮਕੇ
ਸਾਥ ਲੱਖ ਦਾ ਲੇਹੰਗਾ ਤੇਰਾ
ਅੱਠ ਲੱਖ ਡੀ ਠੁਮਕੇ
ਤੈਨੁ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਹੋਆ ਨੀ ਬਹਲ ਸੋਨੀਐ॥
ਤੈਨੁ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਹੋਆ ਨੀ ਬਹਲ ਸੋਨੀਐ॥
ਨੀ ਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂ ਹੀ

ਓਹ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਵੀਚ ਤੂ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਨੀਏ
नइ सरे ुक विच तू ही मालामाल सोनिये
ਨੀ ਸੇਅਰ ਵਰਲਡ ਡੈਚ ਟੂ ਹੀ ਮਲਮਲ ਸੋਨੀਏ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਸਮਾਰਟ ਮੁੰਡੇ
ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ
Jisne luteya sadde ਦਿਲ ਦੀ ਚੇਨ

ਹੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਨੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਤੇਰੀ ਵਾਰਗੀ ਹੀਰ ਸੋਨੀਏ
ਹੋਰ ਨਾ ਕੋ ਹੋਨੀ

ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦੀ ਲੀਜਾ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ
ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦੀ ਲੀਜਾ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ

ਵੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ 'ਚੋ ਤੂ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਹਨੇਆ
ਸੇਅਰ ਲੰਡਨ 'ਚੋ ਤੂ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਹਨੇਆ
ਹੋ ਸੇਅਰ ਯੂਕੇ ਵੀਚ ਤੂ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਹਨੇਆ
ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲਾਮਲ ਸੋਹਨੀ

(ਤੇਰੇ ਗੋਰ ਗਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ
ਤੂ ਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੈਕਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਡ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਨ)

ਤੇਰਾ ਚਿਕਨਾ ਬਦਨ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਡਾ)
ਤੇਰੀ ਗਰਮ ਚਿੱਤਰ (ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਡਾਓ)
ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੋ

ਓ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਇ ਜਵਾਨੀ
ਕਾਰਲੇ ਮਿਥਿਯਾਨ ਗੈਲਨ
ਜੇ ਤੂ ਕਰੇ ਈਸ਼ਾਰਾ ਮੁੱਖੁ॥
ਚਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ

ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ
ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ ਰਾਜਾ
ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਂਗ

ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੋਂ ਸਬ ਨੂ ਸਤਿ-ਸ੍ਰੀ-ਅਕਾਲ ਸੋਨੀਏ
ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਸਭਨੁ ਸਤਿ-ਸ੍ਰੀ-ਅਕਾਲ ਸੋਨੀਏ

ਨਵੀਂ ਸਾੜੀ ਵਰਲਡ 'ਚਾ ਤੂ ਹੀ
ਓਹ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਵੀਚ ਤੂ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਨੀਏ
ਨੀ ਸੇਰੇ ਯੂਕੇ ਵੀਚ ਤੂ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਨੀਏ
ਨੀ ਸੇਅਰ ਵਰਲਡ ਡੈਚ ਟੂ ਹੀ ਮਲਮਲ ਸੋਨੀਏ

ਅਮੀਰ ਸੋਨੀਆ ਸੋਨੀਆ ਸੋਨੀਆ
ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਨੀਏ ਸੋਨੀਏ ਸੋਨੀਏ

ਅਮੀਰ ਸੋਨੀਆ ਸੋਨੀਆ ਸੋਨੀਆ
ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਨੀਏ ਸੋਨੀਏ ਸੋਨੀਏ

ਅਮੀਰ ਸੋਨੀਆ ਸੋਨੀਆ ਸੋਨੀਆ
ਮਾਲਾਮਾਲ ਸੋਨੀਏ ਸੋਨੀਏ ਸੋਨੀਏCredits
Writer(s): Rani Malik, Farhad Sajid, Mika Singh, Millind Gaba
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link