Tinapay Ng Buhay

Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan

Basbasan ang buhay naming handog
Nawa'y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob

At pagsasalong walang hanggan

Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay

Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan
At pagsasalong walang hangganCredits
Writer(s): gettty atienza, manuel v francisco sj, silvino borres sj
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link