Banindaba Chandira

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ
ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೂ ಕ್ಷಮಯಾ ದರಿತ್ರಿ ನಾರಿ
ನಾ ಕೇಳಬೇಕೆ ಸಾರಿ

ಬಾನಿಂದ ಬಾ ಚಂದಿರ
ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸುಂದರ
ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ
ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಲಿ ತೇಲೋ
ಬಾನಿಂದ ಬಾ ಚಂದಿರ
ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸುಂದರ
ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ
ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಲಿ ತೇಲೋ

ಪ್ರೀತಿಯಲೇಲ್ಲರೂ
ಒಂಥರಾ ಮೂರ್ಖರೂ
ಮಾತು ನೂರಿದ್ದರೂ
ಆಡದ ಮುಖರೂ
ಬರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ
ಬರೆದು ಓಲೆ
ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಲೇ
ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಕಲೆ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರೋೂ

ಬಾನಿಂದ ಬಾ ಚಂದಿರ
ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸುಂದರ

ಪ್ರೀತಿಯಾ ಅಂದವಾ
ಕಾಣದಾ ಅಂಧರೂ
ಮೋಹದಾ ಪ್ರೀತಿಯಾ
ಕುರುಡು ಅಂತಂದರು
ಎರಡೂ ಕಣ್ಣು
ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು
ಒಂದು ನೂರದರೂ
ಕೊಡಲ್ಲ ದೇವರು
ಹೋಗೋಣ ಕೇಳೋಣ ಬಾರೋ
ಬಾನಿಂದ ಬಾ ಚಂದಿರ
ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸುಂದರ
ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ
ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಲಿ ತೇಲೋCredits
Writer(s): Gurukiran, Kaviraj
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link