Balang Araw

Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag
Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina

Aleluya, aleluya
Narito na'ng Manunubos
Luwalhatiin ang Diyos!

Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi
Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati

Aleluya, aleluya
Narito na'ng Manunubos
Luwalhatiin ang Diyos!

Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo
Magsasayaw sa kagalakan
Iindak sa katuwaan

Aleluya, aleluya
Narito na'ng Manunubos
Luwalhatiin ang Diyos!

Aleluya, aleluya
Narito na'ng Manunubos
Luwalhatiin, (luwalhatiin)
Luwalhatiin, (luwalhatiin)
Luwalhatiin ang Diyos!Credits
Writer(s): Junjun Borres Sj, Manuel V Francisco Sj
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link