Awit Ng Paghahangad

O Dios, Ikaw ang laging hanap,
Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng 'Yong pag-aaruga.

Ika'y pagmamasdan sa dakong banal,
Nang makita ko ang 'Yong pagkarangal.
Dadalangin akong nakataas aking kamay,
Magagalak na aawit ng papuring iaalay.

Gunita ko'y Ikaw
Habang nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa tuwina'y taglay.
Sa lilim ng Iyong mga pakpak
Umaawit akong buong galak.

Aking kaluluwa'y kumakapit sa 'Yo,
Kaligtasa'y t'yak kong hawak Mo ako.
Magdiriwang ang hari ang Diyos S'yang dahilan.
Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan.

Gunita ko'y Ikaw
Habang nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa tuwina'y taglay.
Sa lilim ng Iyong mga pakpak
Umaawit
Umaawit
Umaawit akong buong galak.Credits
Writer(s): Charlie Cenzon Sj
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link