Tinapay Ng Buhay - From "Tinapay ng Buhay"

Ikaw, Hesus, ang Tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan
Basbasan ang buhay naming handog
Nawa'y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan ng lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos
Ikaw, Hesus, ang Tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan
Marapatin sa kapwa maging Tinapay
At kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi
Ikaw, Hesus, ang Tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan
At pagsasalong walang hangganCredits
Writer(s): Getty Atienza, Junjun Borres Sj, Manoling V. Francisco Sj
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link