Enna Sona (From "OK Jaanu")

ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?

ਆਵਾਂ-ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ
ਆਵਾਂ-ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ

ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਓ-ਓ, ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਓ-ਓ
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ

ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਕ ਲਗਦਾ ਏ
ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਜਲਦਾ ਏ
ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ

ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਆਵਾਂ-ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ
ਆਵਾਂ-ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ

(ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ)
(ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਾ)
(ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ)
(—ਸੋਹਣਾ)

ਤਾਪ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਚਾਂਦਣੀ ਦਾ
ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਓਸ ਛਿੜਕਾਵਾਂ
ਕਿੰਨੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ
ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ

ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਇਆ?
ਆਵਾਂ-ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ
ਆਵਾਂ-ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਐਨਾ ਸੋਹਣਾCredits
Writer(s): Gulzar, A R Rahman
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link