Tagumpay Ng Pag-Ibig

Magsaya, magalak, at magbunyi
Magsi-awit ng mga Papuri!
Sapagkat sa atin ay muli nang nagbalik
Siyang Hari natin ng Pag-ibig
Siya ang tagumpay na liwanag sa dilim
Buhay Niya ay inialay sa atin
Nang tayong lahat ay lubos na mabuhay
At makapiling Niya habang buhay
Magsaya, magalak, at magbunyi (Magbunyi!)
Magsi-awit ng mga Papuri! (Papuri!)
Sapagkat sa atin ay muli nang nagbalik
Siyang Hari natin ng Pag-ibig
(Pag-ibig, tagumpay ng Pag-ibig)
Siya ang tagumpay na pag-asa sa lamig
Puso niya ay binuwis para sa atin
Nang tayong lahat ay lubos na manalig
At makatulad Niyang umiibig (Ibig)
Magsaya, magalak, at magbunyi (Magbunyi)
Magsi-awit ng mga Papuri! (Papuri)
Sapagkat sa atin ay muli nang nagbalik
Siyang Hari natin ng Pag-ibig
Siyang Hari natin ng Pag-ibig
Pag-ibig, tagumpay ng pag-ibig
Pag-ibig, Hari natin ng pag-ibig (tagumpay ng pag-ibig)
Pag-ibig, Hari natin ng pag-ibig
Tagumpay ng Pag-ibigCredits
Writer(s): Norman Agatep
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link