Pakikinabang

Tinapay na binasbasan, binunga ng lupa't ulan
Hinati at inialay, handog namin sa 'Yong hapag
Lahat ng gutom paramin, O D'yos naming mahabagin
Sa katawang tatanggapin, pagsasaluhan sa piging.

Ang alak na inumin— dugong aming tatanggapin
Ang uhaw ay papawiin, lumbay nami'y tatanggalin
Sa kalis ng bagong tipang amin ngayong iinuman
Ganap na kapatawaran sa a-ming kasalanan.

Hesus naming minamahal, buhay at naritong ganap
Ang Katawan at dugo Mo ay amin nang tinatanggap
Sa bawat na paggunita sa krus Mo at pagkabuhay
Aming laging nadarama, pag-ibig Mong sadyang tunay.Credits
Writer(s): luis enriquez
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link