Ee Nana Kanane

ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಎದೆಯಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಮನದಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಣೆ
ಏ, ಹುಡುಗಾ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಣೋ

ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಎದೆಯಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಮನದಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಣೆ

ನಂಗೂ ನಿಂಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದು, ಇಂಥ ಅನುಭವ
ಕಂಡು ಕಂಡು ಎದೆಯಾ ಒಳಗೆ, ಏನೋ ಕಲರವ
ಸದಾ, ಸದಾ ವೈಯ್ಯಾರದ, ಪದ, ಪದ ಬೆಸೆದಿದೆ
ಹೊಸ, ಹೊಸ, ಶೃಂಗಾರದ, ರಸರಾಗ ಲಹರಿಯ ಹರಿಸುತಿದೆ
ಓ ಒಲವೇ, ಒಲವೆಂಬ ಒಲವಿಲ್ಲಿದೆ

ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಎದೆಯಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಮನದಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಣೆ

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ, ಗಾಳಿ ಮಾತಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಯೋ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ, ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ
ಅದು, ಒಂದು, ಜ್ಯೋತಿಯ ಹಾಗೆ
ಸುಡೋ, ಸುಡೋ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲ
ಅದು, ಒಂದು, ಭುವಿಯ ಹಾಗೆ
ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ
ಈ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಎತ್ತರ

ಹೋ,ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಎದೆಯಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಮನದಾಣೆ
ಈ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಣೆ
ಏ, ಹುಡುಗೀ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಣೇCredits
Writer(s): K Kalyan, Gurukiran
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link