Two One Za Two

Two one za two, two two za four
Two three za six, two four za eight
Two five za ten, two six za twelve, two seven za fourteen-e
Helthini ondu guttu, life-andre double boat-u
Hudukoke hodre route-u, nam buddhi tube-u-light-u
Star-aagoke beku fate-u
Two two two two two two two two
Pyaar-aagoke saaku heart-u
Two two two two two two two two
Two one za two...
Ee bybo ee bybo ee bylaibadalaiba ayye
Ee bybo ee bybo ee bylaibagabavva
Ee bybo ee bybo ee bylaibadalaiba ayye
Ee bybo ee bybo ee bylaibagabavva
Left-alli samsara right-alli vyaapara
Dum haakond grahchaara kodthaav etu
Kaal itre camera, kai itre prachara
Baaig haakond moogdaara, muchko gate-u
Vayasu andre hot-u seat-u eruvaga hidko seat-u
Paalige banda party kottu hange thadko kashtapattu
Siktha hidi route-u ilva helu jhootu
Saar-haakoke beku savtu
Two two two two two two two two
Ella lovers-guntu doubt-u
Two two two two two two two two
Two one za two...
- - -
Copy-na hod'dbittu ellaru hutdange
Hutdoru naavella sumne waste-u
Avl anthal yaak late-u ivn kot'thaan chocolate-u
Mugdoythu love story etthu tent-u
Netthiya mele kaanada geetu, kaalina kelage bannada bootu
Kayya olage harida note-u namgen kammi naave great-u
Bidoke munche two two, badalaysu number plate-u
Aase untu noora entu
Two two two two two two two two
Hidiyok hogo haakond scent-u
Two two two two two two two two
Two one za two...
Ee bybo ee bybo ee bylaibadalaiba ayye
Ee bybo ee bybo ee bylaibagabavva
Ee bybo ee bybo ee bylaibadalaiba ayye
Ee bybo ee bybo ee bylaibagabavvaCredits
Writer(s): Kalyan K, S A Lokesh Kumar
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link