Emanuel

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel)

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel)
Emanuel

Magalak, isinilang ang poon
Sa sabsaban siya'y nakahimlay
Nagpahayag ang mga anghel
"Luwalhati sa Diyos!"

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel)
Emanuel

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel)
Emanuel

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel)
Emanuel

Kahuluga'y "nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"Credits
Writer(s): George Gozum, Manoling Francisco Sj, Traditional
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link