Vellu Vellu

వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్లవే అలా
వెచ్చనైన ఊహనువ్వలా

వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్లవే అలా
వెచ్చనైన ఊహనువ్వలా
ప్రేమతో, నా ప్రేమతో
మనసును తెలుపవే ఇలా
చూపుతో తన చూపుతో
మంటలు రేపె లోపలా
పదవే, పదవే, తన ఆచూకి తియ్యవే
పదవే, పదవే, తనతోవచ్చి వాలవే

వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్లవే అలా
వెచ్చనైన ఊహనువ్వలా

కనలేదు నా తల్లిని
వినలేదు ఏ లాలిని
తన చేతి దెబ్బల్లో ఆ తీపి బాధల్లో చూశాలే ఓ అమ్మని

తెల్లాని వేకువొచ్చే
నల్లాని రాతిరొచ్చే
జాబిల్లి నడిసొచ్చే ఎన్నల్నే దెచ్చె నా ప్రాణాల్నే ఎక్కడ దాచే
పదవే, పదవే తన ఆచూకి తియ్యవే
పదవే, పదవే, తనతోవచ్చి వాలవే

వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్లవే అలా
వెచ్చనైన ఊహనువ్వలా
ప్రేమతో, నా ప్రేమతో
మనసును తెలుపవే ఇలా
చూపుతో తన చూపుతో
మంటలు రేపె లోపలా
పదవే, పదవే, తన ఆచూకి తియ్యవే
పదవే, పదవే, తనతోవచ్చి వాలవేCredits
Writer(s): Shantanu Moitra
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link