Maguva Maguva

మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా
మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా

అటు ఇటు అన్నింటా నువ్వే జగమంతా
పరుగులు తీస్తావు ఇంటా బయటా

అలుపని రవ్వంత అననే అనవంటా
వెలుగులు పూస్తావే వెళ్లే దారంతా

(స గమపమగస గమపమగస
గమపమగ గమపమగ
గమనిపమస)

(స గమపమగస గమపమగస
గమపమగ గమపమగ
గమనిపమస)

మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా
మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా

నీ కాటుక కనులు విప్పారకపోతే ఈ భూమికి తెలవారదుగా
నీ గాజుల చేయి కదలాడకపోతే ఏ మనుగడ కొనసాగదుగా
ప్రతి వరుసలోను ప్రేమగా అల్లుకున్న బంధమా
అంతులేని నీ శ్రమ అంచనాలకందుమా
ఆలయాలు కోరని ఆది శక్తి రూపమా
నీవు లేని జగతిలో దీపమే వెలుగునా
నీదగు లాలనలో ప్రియమగు పాలనలో
ప్రతి ఒక మగవాడు పసివాడేగా
ఎందరి పెదవులలో ఏ చిరునవ్వున్నా
ఆ సిరి మెరుపులకి మూలం నువ్వేగా

(స గమపమగస గమపమగస
గమపమగ గమపమగ
గమనిపమస)

(స గమపమగస గమపమగస
గమపమగ గమపమగ
గమనిపమస)

మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా
మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా

(స గమపమగస గమపమగస
గమపమగ గమపమగ
గమనిపమస)

(స గమపమగస గమపమగస
గమపమగ గమపమగ
గమనిపమస)Credits
Writer(s): S Thaman, C. Sathya
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link