Pamaskong Anyaya

Maghintay sa pagsilang ng Kamahal-mahalan Ihanda ang sarili at ang buong sambayanan Pagtutunggali'y kalimutan Pagmamaramot ay talikdan Anyayahan sa puso't isip Siyang huwaran Do'n sa silangan Niya, tanawin tuwina Halimbawa ng payak na buhay Ating iwasan ang pagnanasang lahat ay kamtin Buhay Niya ang mithiin Papayapa ang mundo kung tayo'y magbago't
(KORO)
Do'n sa silangan Niya, tanawin tuwina Ang pasakit ng Kristong sumapit Sa karukhaa'y nagmula Magandang Balita ng Diyos Bugtong na Anak ng Diyos Hindi mo man mahigtan, sarili'y ihanda't
(KORO)

Maghintay sa pagsilang ng Kamahal-mahalan Ihanda ang sarili at ang buong sambayanan Pagtutunggali'y kalimutan Pagmamaramot ay talikdan Anyayahan sa puso't isip Siyang huwaran Do'n sa silangan Niya, tanawin tuwina Halimbawa ng payak na buhay Ating iwasan ang pagnanasang lahat ay kamtin Buhay Niya ang mithiin Papayapa ang mundo kung tayo'y magbago't
(KORO)
Do'n sa silangan Niya, tanawin tuwina Ang pasakit ng Kristong sumapit Sa karukhaa'y nagmula Magandang Balita ng Diyos Bugtong na Anak ng Diyos Hindi mo man mahigtan, sarili'y ihanda't
(KORO)Credits
Writer(s): Norman (nm) Agatep, Jan Di (nm) Arboleda
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link