Aaji Soniyacha Dinu

आssss
अजि सोनियाचा दिनु

वर्षे अमृताचा घनु

अजि सोनियाचा दिनु

अजि सोनियाचा दिनु
वर्षे अमृताचा घनु

अजि सोनियाचा दिनु
हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे
अजि सोनियाचा दिनु

वर्षे अमृताचा घनु
अजि सोनियाचा दिनु
सबाह्याभ्यंतरी अवघा व्यापक मुरारी
हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे
अजि सोनियाचा दिनु
वर्षे अमृताचा घनु
अजि सोनियाचा दिनु
(...)
दृढ विटे मन मुळी
दृढ विटे मन मुळी
विराजित वनमाळी
विराजित वनमाळी
हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे
अजि सोनियाचा दिनु
वर्षे अमृताचा घनु
अजि सोनियाचा दिनु
(...)
बरवा संतसमागमु
प्रगटला आत्मारामु
बरवा संतसमागमु
प्रगटला आत्मारामु
बरवा संतसमागमु
प्रगटला आत्मारामु
हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे
अजि सोनियाचा दिनु
वर्षे अमृताचा घनु
अजि सोनियाचा दिनु
(...)
कृपासिंधु करुणाकरू
कृपासिंधु करुणाकरू
बाप रखमादेविवरू
बाप रखमादेविवरू
हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे
सबाह्याभ्यंतरी अवघा व्यापक मुरारी
हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे
अजि सोनियाचा दिनु
वर्षे अमृताचा घनु
अजि सोनियाचा दिनुCredits
Writer(s): Req., Hridaynath Mangeshkar
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link