Adhir Man Jhale

अधिर मन झाले, मधुर घन आले
धुक्यातुनी नभातले, सख्या प्रिया
सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले

अधिर मन झाले
धुक्यातुनी नभातले, सख्या प्रिया
सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले
मधुर घन आले

मी अश्या रंगाची, मोतीया अंगाची
केवड्या गंधाची बहरले ना
उमगले रानाला देठाला पानाला
माझ्या सरदाराला समजले ना

आला रे, काळजा घाला रे
झेलला भाला रे, गगन भरी झाले रे
अधिर मन झाले, मधुर घन आले

सोसला वारा मी, झेलल्या धारा मी
प्यायला पारा मी बहकले ना
गावच्या पोरांनी रानाच्या मोरांनी
शिवारी साऱ्यांनी पाहिले ना

उठली रे हूल ही उठली रे
चाल रीत सुटली रे नि लाजरी झाले रे
अधिर मन
मधुर घन
धुक्यातुनी नभातले, सख्या प्रिया
सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हेCredits
Writer(s): Gajendra Ahire, Ajay Atul
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link