Hiriye

ਸੋਹਣੀਏ-ਹੀਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਐ
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਦਿਲ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ
(ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਜਾਨ...)
ਸੋਹਣੀਏ-ਹੀਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਐ
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਦਿਲ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ
(ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ...)

ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਨੀ
ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ

ਤੂੰ ਆਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ
ਤੂੰ ਆਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ
ਉਡੀਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ
(ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ)

ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੂੰ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ

ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਨੀ
ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ

ਤੂੰ ਆਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ
ਤੂੰ ਆਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ
ਉਡੀਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ

ਸੋਹਣੀਏ-ਹੀਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਐ
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਦਿਲ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ
(ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ...)

ਸੂਨਾ-ਸੂਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਹੈ
ਸੂਨੀ ਜ਼ਮੀਂ ਹੋਰ ਆਸਮਾਂ
ਖੋਇਆ-ਖੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਗਲ ਦਿਲ
ਆਜਾ, ਲੌਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਾ

ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਨੀ
ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ

ਤੂੰ ਆਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ
ਤੂੰ ਆਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ
ਉਡੀਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ

ਸੋਹਣੀਏ-ਹੀਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਐ
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਦਿਲ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ
ਸੋਹਣੀਏ-ਹੀਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਐ
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਦਿਲ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਦਿਲ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ
(ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ...)

ਸੋਹਣੀਏ... (ਸੋਹਣੀਏ...)
ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ (ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ)
ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ (ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਐ)Credits
Writer(s): Ravi Basnet, Vidyut Goswami
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link