Thundh Haikla Sahavasa

Thundh haikla sahvasa
Moor hotthu upvasa
Obba teeke Venktesha
Obba Kwaatle Satisha
Yengo monne taane PUC mugsaawre
Oor haalmaadodakke research nadsawre
Henge haadidaru baay noytawe
Henge kelidaru kivi hoytawe
Henge haadidaru baay noytade
Henge kelidaru kivi hoytade
Thundh haikla sahvasa
Moor hotthu upvasa
Obba teeke Venktesha
Obba Kwaatle Satisha
Iwru kaalu ittru andre adey roadoo
Iwrige bio-data bere kedu
Kedooo
Yawannada holeyalli haley boatu
Boatalli noora yentu toothu
Belgaageddu bettakke
Daara katti yeldawre
Odutidda kaalakke kaalu adaa ittawre
Anacinnu tindru taaley noytade
Chinteyli oota bittre gas uu aaytade
Anacinnu tindru taaley noytawe
Chinteyli oota bittre gas uu aaytawe
Thundh haikla sahvasa
Moor hotthu upvasa
Obba teeke Venktesha
Obba aayaan Satisha
Venkteshaaaaa Satishaaaaa
Venktesha Satishaa
Venktesha Satishaa...
Doddoru kododilla Permissionnu
Compoundu haarutide genrationoo
Generationnooo
Bekilla pralayakke kaayodinnu
Pund haiklu mulgistaare oorannu
Meese geese bandaaga
Haglu raatri raadahantha
Bili gadda bandaaga helidella vendanta
Prathi endinallu startu irtawe
Parmaatma maado kelsa yella intawe
Prathi endinallu startu irtawe
Parmaatma maado kelsa yella intawe
Thundh haikla sahvasa
Moor hotthu upvasa sa sa sa
Obba teeke Venktesha
Obba Kwaatle Satisha sa sa sa...Credits
Writer(s): V. Harikrishna, Yogaraj Bhat
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link