Missing - Vande Mataram

वन्दे मातरम्...
वन्दे मातरम्...

शस्यशामलां मातरम्
वन्दे मातरम्...
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्

सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्
सुखदाम्, वरदाम्, मातरम्
वन्दे मातरम्...Credits
Writer(s): A R Rahman, Bankim Chandra Chatterjee
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link