Kaibigan, Kapanalig - Based On John 15:12-17

"Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko ay magmahalan kayo
Tulad ng pagmama-hal ko sa inyo
May hihigit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang ialay ang buhay
Alang-alang sa kaibigan? kayo nga'y kaibigan ko kung matutupad ninyo ang iniaatas ko."

" Kayo'y di na alipin, kundi kaibigan ko
Lahat nang mula sa ama'y nalahad ko na sa inyo
Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang n'yo
Loob kong humayo kayo at magbunga ng ibayo
Ito nga ang s'yang utos ko na bilin ko sa inyo: magmahalan kayo! magmahalan kayo!"Credits
Writer(s): Eduardo P. Hontiveros
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link