Hare Hare Dubhiya (Dulha Sajna)

हरे हरे दुभिया बछरवो ना चरई गे माई
हमरो सुन्दर दूल्हा मौरियो ना पेन्हई गै माई... 2

मालिया के जनमल सबे बहनोइया गै माई
उहे बहनोयिया बाबू के मौरिया पहनावे गै माई ...2
हमरो सुन्दर दूल्हा मौरियो ना पेन्हई गै माई... 2

दर्जी के जनमल सबै बहनोईया गै माई
ऊहे बहनोइया बाबू के जोड़वा पहनावे गै माई... 2
हमरो सुन्दर दूल्हा जोड़वो ना पेन्हई गै माई... 2

बजाजा के जनमल सब बहनोइया गै माई
ऊंचे बहनोइया बाबू के मोजवो पहनावे गै माई ...2
हमरो सुन्दर दूल्हा मोजवो ना पेन्हई गै माई... 2

सोनरा के जनमल सबै बहनोई गै माई
उहेे बहनोइया बाबू के सोनवो पहनावे गै माई ...2
हमरो सुन्दर दूल्हा सोनवो ना पेन्हई गै माई ...2Credits
Writer(s): Sharda Sinha, Traditional
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link