Roj Roj Navyane

अधीर होईल मन पुन्हा सुखाने
वाट पाहिल ते ही आनंदाने
अधीर होईल मन पुन्हा सुखाने
वाट पाहिल ते ही आनंदाने

तु भेट ना रे रोज-रोज नव्याने
तु भेट ना रे रोज-रोज नव्याने
तु भेट ना रे रोज-रोज नव्याने
तु भेट ना रे रोज-रोज नव्याने

सोनेरी किरणे डोळ्यात लेऊन
कोवळे से ऊन होऊन ये जरा
बिल्लोरी चांदणं कानात माळून
भारले आभाळ होऊन

कधी-कधी बरसून ये
कधी-कधी हमसून ये
कधी-कधी दाटून ये ना जरा

कधी-कधी सांगून ये
कधी-कधी ना सांगता
कधी-कधी फसवून ये ना जगाला साऱ्या

क्षण साद ही देतील ये मुक्याने
तु भेट ना रे रोज-रोज नव्याने

श्वासात भरून आण कधी फुले
होऊन ये तुच कधी तिन्ही ऋतु
बोटानी दूर कर बटा या लाजेच्या
गालावरी रान दंवाचे

कधी-कधी वेचून ये
कधी-कधी न्हाऊन ये
कधी-कधी बिलगून ये ना जरा

कधी-कधी हरवून ये
कधी-कधी शोधून ये
कधी-कधी चुकवून ये ना जगाला साऱ्या

मग प्रित ही बहरेल रे विरहाने
तु भेट ना रे रोज-रोज नव्याने
मग प्रित ही बहरेल रे विरहाने
तु भेट ना रे... नव्यानेCredits
Writer(s): Kshitij Patwardhan, Amitraj
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link