Antha Ramamayam - Telugu

అంతా రామమయం
ఈ జగమంతా రామమయం

(రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ)

అంతా రామమయం
ఈ జగమంతా రామమయం
అంతా రామమయం
ఈ జగమంతా రామమయం
అంతా రామమయం

అంతరంగమున ఆత్మారాముడు
(రామ రామ రామ రామ)
అనంతరూపముల వింతలు సలుపగ
(రామ రామ రామ రామ)
సోమసూర్యులును సురలు తారలును
ఆ మహాంబుధులు అవనీ జంబులు
అంతా రామమయం
ఈ జగమంతా రామమయం
అంతా రామమయం

అండాండంబులు పిండాండంబులు
బ్రహ్మాండంబులు బ్రాహ్మలు మొదలుగ
నదులు వనంబులు నానా మృగములు
విహితకర్మములు వేదశాస్త్రములు
అంతా రామమయం
ఈ జగమంతా రామమయం

(రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ)

సిరికిన్ జెప్పడు శంఖచక్రయుగమున్ చేదోయి సంధింపడు
ఏ పరివారంబును జీరడు అబ్రకపతిన్ బంధింపడు
ఆకర్ణికాంతర ధన్ విల్లము చక్క నొక్కడూ
నివారప్రోద్ధిత శ్రీకుచోపరి చేలాంచలమైన వీడడు
గజప్రాణావనోత్సాహియైCredits
Writer(s): M.m. Keeravani, Ramadasu, Pothana
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link