Kannil Pettole

شوفيلي يا حبيبي
نزارتي و جمالي
حويات و شحاتات
لايسات لاك لي تهسيمي

Got views from the beach, so pretty
Attitude independent, big city
I grind so, I got big cheques
Am Young, rich, luxury

ഒരു flow'il scroll'il
നേരം പോകും പോക്കിൽ പെട്ടൊനാണെ
യാ ഇലാഹീ ബാഷാക്കി
തന്നോണെ ഹാജത്ത്

കണ്ണിൽ പെട്ടോളേ
ഞാൻ side'il നിന്നൊളാം
Nice ആയി നിന്നെ കണ്ടോളാം
ആ പുറകെ വന്നോളാം
പേര് പറഞ്ഞോളാം
നിന്നെ നേരിൽ അറിഞ്ഞോളാം
പിന്നെ എൻ ഉള്ളു തുറന്നോളാം
മെല്ലെ നെഞ്ചിൽ പെട്ടൊളാം

Kerala to the gulf yo I got the spotlight on me
Came with a dream and secured my spot
Top of the Burj
Yo money's the mood
Got you hungry for a taste like you cooking my food

Taking my time, waiting on ya
Into the wild, rating on ya
Sinister mind, lover girl
Monopolize, run the world
Locking it down, wearing a crown, shackle my wings, wearing it down
They're never gonna change this girl, bad bougie

അള്ളാനേ നിന്നേ കണ്ടാൽ
മോരും കാച്ചി തേങ്ങാ ചോറിൽ
ബീഫും കൂട്ടി പപ്പടമോടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു
സേമിയ പായസം തന്നൊരു ദിക്കിൽ
കണ്ടൊരു നിന്നെ പോലെ തന്നേ

Ridin' waves, comin' with the heat
Followers, they don't see me
Got my boats and jetskis
Tigress looking for my next meal

വണ്ട് പറക്കണ കാത്
തുള്ളി തെറിക്കണ മയിൽ
പല്ല് പുളിക്കണ ശില്
പറ പറക്കണ് വായില്

മനതാരിൽ മാരിക്കാറിൽ
മഴവിൽ എരിയും trip'il set ആയി
യാ ഇലാഹീ ഓണാക്കീ
തന്നോണെ താകത്ത്

കണ്ണിൽ പെട്ടോളേ
ഞാൻ side'il നിന്നൊളാം
Nice ആയി നിന്നെ കണ്ടോളാം
ആ പുറകെ വന്നോളാം
പേര് പറഞ്ഞോളാം
നിന്നെ നേരിൽ അറിഞ്ഞോളാം
പിന്നെ എൻ ഉള്ളു തുറന്നോളാം
മെല്ലെ നെഞ്ചിൽ പെട്ടൊളാം

കണ്ണിൽ പെട്ടോളേ
ഞാൻ side'il നിന്നൊളാം
Nice ആയി നിന്നെ കണ്ടോളാം
ആ പുറകെ വന്നോളാം
പേര് പറഞ്ഞോളാം
നിന്നെ നേരിൽ അറിഞ്ഞോളാം
പിന്നെ എൻ ഉള്ളു തുറന്നോളാം
മെല്ലെ നെഞ്ചിൽ പെട്ടൊളാംCredits
Writer(s): Irfana Hameed, Mu.ri, Muri, Vishnu Vijay
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link