Song 2

Wooooo hoooo
Wooooo hoooo
Wooooo hoooo
Wooooo hoooo

I got my head checked
By a jumbo jet
It wasn't easy
But nothing is
No

Wooooo hooooooo
When I feel heavy metal
Wooooo hooooooo
And I'm pins and I'm needles
Wooooo hooooooo

Well, I lie and I'm easy
All of the time, but I am never sure
Why I need you
Pleased to meet you

I got my head down
When I was young
It's not my problem
It's not my problem

Wooooo hooooooo
When I feel heavy metal
Wooooo hooooooo
And I'm pins and I'm needles
Wooooo hooooooo

Well, I lie and I'm easy
All of the time but I am never sure
Why I need you
Pleased to meet you

Yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Oh, yeahCredits
Writer(s): Damon Albarn, Alexander James Steven, Alexander Rowntree David, Graham Leslie Coxon
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link