Sarva Mangal Mangalye

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
(सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके)
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते
(शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते)

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते
(सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके)
(शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते)

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
(सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके)
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते
(शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते)

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते
(सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके)
(शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते)

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते
(सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके) हे, माँ
(शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते) हे, माँ

(सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके) हे, माँ
(शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते) माँ, माँCredits
Writer(s): Kedar Pandit
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link