Man Raanat Gela

मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन चिंचेच्या झाडात, अंब्याच्या पाडात गेलं ग

हे, मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन चिंचेच्या झाडात, अंब्याच्या पाडात गेलं ग

हे, बिल्लोरी खिल्लोरी सांज-सांज पाहु ग
झिम्माड वारा होऊ ग
हे, लबाड या ताऱ्याला थांब-थांब सांगु ग
चांदाला हात लावु ग
हे, भिरभिरल्यावानी ही धरती फुलारं
कळीला जाग आली ग
हे, थरथरल्यावानी हे नाचं शिवार
कळीचं फूल झालं ग
हे, भानात, रानात हे धुंद धुंद झालं मन... रानात गेलं ग!

मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन चिंचेच्या झाडात, अंब्याच्या पाडात गेलं ग

हे, सर्राट ह्या आभाळी उंच-उंच जाऊ ग
वाऱ्याचं पंख होऊ ग
हे, थर्राट पाण्यामंदी चिंब-चिंब न्हाऊ ग
ढगाचा झोका होऊ ग
हे, शिरशिरल्यावाणी ही झाडं चुकार
पानाची साद देती ग
हे, सरसरल्यावानी ही माती हुंकारं
रंगांचा नाद होई ग
हे, भानात, रानात हे धुंद-धुंद झालं मन
रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग

मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन चिंचेच्या झाडात, अंब्याच्या पाडात गेलं ग

ओ, मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन चिंचेच्या झाडात, अंब्याच्या पाडात गेलं गCredits
Writer(s): Ajay Gogavale, Atul Gogavale, Sanjay Patil
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link