Sa Iyong Muling Pagkabuhay

Sa Iyong muling pagkabuhay
Buong bayan ay nagdiriwang
Handog Mong buhay,
Dulot ang pag-asang katarungan
At kaligtasan!

Ang lahat ng hirap, tinanggap Mo't binata
Upang kami'y maadya sa tukso at dusto
Mga krus ng aming kapwang dukha at aba'y
Papasaning tila sariling dalahi't alala

Sa Iyong muling pagkabuhay
Buong bayan ay nagdiriwang
Handog Mong buhay,
Dulot ang pag-asang katarungan
At kaligtasan!

Ang lahat ng sakit, hinagkan Mo't pinawi
Upang kami'y mapuno ng galak at ngiti
Ang aming buhay ay alay sa 'Yong papuri
Magbubunyi sa saya at ihahanda ang sarili

Sa Iyong muling pagkabuhay
Buong bayan ay nagdiriwang
Handog Mong buhay,
Dulot ang pag-asang katarungan
At kaligtasan!
Katarungan at kaligtasan!Credits
Writer(s): lui morano, norman agatep
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link