Sur Niragas Ho

सदा-सर्वदा योग तुझा घडावा
तुझे कारणी देह माझा पडावा
उपेक्षु नको गुणवंता, अनंता
रघुनायका मागणे हेचि आता

ज्या-ज्या ठीकाणी मन जाय माझे
त्या-त्या ठीकाणी निजरुप तुझे
मी ठेवितो मस्तक ज्या ठीकाणी
तेथे तुझे सदगुरु पाय दोन्ही

सूर निरागस हो, गणपती
सूर निरागस हो...
सूर निरागस हो, गणपती
सूर निरागस हो...

शुभनयना करुणामय
गौरीहर श्री वरदविनायक
शुभनयना करुणामय
गौरीहर श्री वरदविनायक

ओंकार गणपती, ओंकार गणपती
अधिपती, सुखपती, छंदपती, गंधपती

लीन निरंतर हो
लीन निरंतर हो
सूर निरागस हो...
सूर निरागस हो, गणपती
सूर निरागस हो...

(मोरया, मोरया गणपती बाप्पा मोरया)
(मोरया, मोरया गणपती बाप्पा मोरया)
(गजवदना तू सुखकर्ता)
(गजवदना तू दु:खकर्ता)
(गजवदना मोरया, मोरया)

(मोरया, मोरया गणपती बाप्पा मोरया)
(गजवदना तू सुखकर्ता)
(गजवदना तू दु:खकर्ता)
(गजवदना मोरया, मोरया)

हो, सूर निरागस हो, गणपती
सूर निरागस हो...

सूर सुमनांनी भरली ओंजळ
नित्य रिती व्हावी चरणावर
तान्हे बालक सुमधुर हासे
भाव तसे वाहो सूरातुन

ओंकार गणपती
अधिपती, सुखपती, छंदपती, गंधपती
अधिपती, सुखपती, छंदपती, गंधपती, सुरपती

लीन निरंतर हो
लीन निरंतर हो
सूर निरागस हो...
सूर निरागस हो, गणपती
सूर निरागस हो...

(मोरया, मोरया गणपती बाप्पा मोरया)
(मोरया, मोरया गणपती बाप्पा मोरया)
(गजवदना तू सुखकर्ता)
(गजवदना तू दु:खकर्ता)
(गजवदना मोरया, मोरया)

(मोरया, मोरया गणपती बाप्पा मोरया)
(गजवदना तू सुखकर्ता)
(गजवदना तू दु:खकर्ता)
(गजवदना मोरया, मोरया)

हो, सूर निरागस हो (मोरया, मोरया, मोरया, मोरया)
सूर निरागस हो (मोरया, मोरया, मोरया, मोरया)Credits
Writer(s): Abhijit Khandekar, Jayesh Barot
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link