Tejonidhi Lohagol

तेजोनिधी लोहगोल, तेजोनिधी लोहगोल
भास्कर हे गगनराज, भास्कर हे गगनराज
तेजोनिधी लोहगोल, तेजोनिधी लोहगोल

दिव्य तुझ्या तेजाने
दिव्य तुझ्या तेजाने झगमगले भुवन आज
झगमगले भुवन आज
हे दिनमणी व्योमराज, हे दिनमणी व्योमराज
भास्कर हे गगनराज, तेजोनिधी लोहगोल

कोटी-कोटी किरण तुझे अनलशरा उधळिती
कोटी-कोटी किरण तुझे अनलशरा उधळिती
अमृतकण परि होऊनी
अमृतकण परि होऊनी अणुरेणु उजळिती
अणुरेणु उजळिती
तेजातच जनन-मरण
तेजातच जनन-मरण, तेजातच नवीन साज
हे दिनमणी व्योमराज, हे दिनमणी व्योमराज
भास्कर हे गगनराज, तेजोनिधी लोहगोल

ज्योतिर्मय मूर्ति तुझी
ज्योतिर्मय मूर्ति तुझी, ग्रहमंडल दिव्यसभा

ज्योतिर्मय मूर्ति तुझी
ज्योतिर्मय मूर्ति तुझी, ग्रहमंडल दिव्यसभा
दाहक परि संजीवक, दाहक परि संजीवक
तरुणारुण किरणप्रभा, तरुणारुण किरणप्रभा
होवो जीवन विकास, होवो जीवन विकास
वसुधेची राख लाज, वसुधेची राख लाज

हे दिनमणी व्योमराज, हे दिनमणी व्योमराज
भास्कर हे गगनराज, तेजोनिधी लोहगोल
तेजोनिधी, तेजोनिधी, तेजोनिधी लोहगोलCredits
Writer(s): Pt Jitendra Abhisheki, Purshottam Darvhekar
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link